Aangevallen door een derde partij

Wat kun of moet je doen?

 Wat kun of moet je doen als je aangevallen wordt door een derde partij?

 Je hebt een aanvraag gedaan voor een Benelux- of Uniemerk. Ineens ontvang je een sommatiebrief van een derde partij dat jouw Benelux- of Uniemerk inbreuk maakt op oudere merkrechten of ontvang je van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) een "kennisgeving ontvankelijkheid oppositie" of van het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) een "notice of opposition", dat een derde partij oppositie heeft ingesteld tegen de aanvraag van jouw Benelux- of Uniemerk. Of voor je internationale merk. Als eerste gaan de merkadviseurs van Markeys voor je aan de slag om te beoordelen of het bezwaar terecht is. We zoeken argumenten op basis van relevante wet- en regelgeving en eerdere rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken. Daarvoor houden we recente jurisprudentie en besluiten in vergelijkbare bezwaarprocedures in de gaten. Soms kan het nodig zijn om bewijs van gebruik aan te leveren. Markeys adviseert en ondersteunt je hierbij door het aangeleverde bewijs zorgvuldig te beoordelen, te selecteren en toe te lichten. Voor bezwaarprocedures tegen een EU-aanvraag wordt de volledige procedure uitgevoerd in een van de officiële talen, waaronder Engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans.


Wat mag je van de adviseurs van Markeys verwachten? 

  • Markeys adviseurs beoordelen of het ontvangen bezwaar terecht is.
  • Argumenten worden gezocht op basis van relevante wet- en regelgeving en eerdere rechterlijke uitspraken.
  • Markeys ondersteunt bij het leveren van bewijs van gebruik indien nodig.
  • Voor bezwaarprocedures tegen een EU-aanvraag wordt de volledige procedure in een van de officiële talen uitgevoerd.

Interessant. Ik wil advies.
Hoe zo verwarring?

"Ons beeldmerk zou lijken op een bestaand beeldmerk van een andere partij? Er zijn zoveel merken en logo's geregistreerd, dan komt dat al snel voor. Samen met Markeys konden we beargumenteren dat er geen sprake van verwarring kon zijn. Onze doelgroepen en markt waren daarvoor te verschillend". 

Productowner industrie
Bewijzen van gebruik niet op orde

"We moesten bewijs van gebruik van ons merk aantonen. Dat was niet zo eenvoudig. Dat hadden we in de afgelopen 5 jaar niet actief bijgehouden. Markeys hielp ons met advies, voorbeelden en maakten een gestructureerd overzicht. Vanaf nu gaan we de bewijzen beter archiveren. Wel zo handig voor een eventuele volgende keer". 

Directeur adviesbureau

Merkenbureau Markeys: meer dan 35 jaar ervaring met merkadvies


Ja, ik wil advies omdat ik een sommatiebrief of kennisgeving ontvankelijkheid oppositie heb ontvangen