Merkonderzoek

We bieden 4 soorten onderzoek aan 

Vraag meer informatie aan


Voordat je een merk gaat gebruiken en registreren onderzoek je of het merk vrij is voor gebruik en registratie. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of het merk geen vreemde associaties oproept of ongewenste betekenissen heeft in een ander land of andere cultuur. Merkenbureau Markeys biedt 4 soorten onderzoek aan. De Merkscan - om te kijken of het gewenste merk al identiek geregistreerd is en nog vrij is voor registratie als Beneluxmerk of Uniemerk - is gratis en vrijblijvend. Daarnaast geven we alvast een inschatting over de juridische haalbaarheid van registratie als merk. De kosten van de overige onderzoeken zijn afhankelijk van het merk, de landen en/of regio's waar het merk gebruikt gaat worden en de waren en/of diensten waarvoor het merk gebruikt gaat worden. We vertellen je er graag meer over.

Merkscan

(gratis)

Meer informatie

Merk- en handelsnaam

Meer informatie

Gebruikers-

onderzoek

Meer informatie

Linguïstisch

onderzoek

Meer informatie

Merkscan

Met de Merkscan bekijken we of jouw bedrijfs- of productnaam identiek al bestaat als merk in het merkenregister van de Benelux en de Europese Unie. We noemen dit ook wel een 'identiek onderzoek'. Met behulp van de Merkscan weet je vrijwel zeker dat je geen inbreuk maakt op een al bestaand identiek merk. Onze merkadviseurs voeren de merkscan gratis en vrijblijvend voor je uit.

Merk- en handelsnaamonderzoek

Een belangrijke stap bij het gebruik en de registratie van een merk, is onderzoek in de betreffende merk- en handelsnaamregisters. Uitgebreid gelijkend merkonderzoek is essentieel om te achterhalen of het nieuwe merk vrij is voor gebruik en registratie. In de Benelux landen bestaan ruim 1,3 miljoen geldige merken en in de Europese Unie zelfs ruim 7 miljoen. Merkonderzoek is daarom noodzakelijk om bezwaren, schadeclaims, vertraging en/of financiële schade te voorkomen.

Gebruikersonderzoek

Je hebt een nieuw merk bedacht voor jouw bedrijf, dienst of product. Uit het merk- en handelsnaamonderzoek komt naar voren dat er een ander merk is aangetroffen dat mogelijk bezwaar kan maken tegen jouw merkaanvraag. Het is alleen de vraag of het merk of de handelsnaam in de afgelopen 5 jaar normaal is gebruikt door de merkhouder. Als dit niet zo is (of niet volledig), dan zijn bezwaren van deze merkhouder overkomelijk.

Linguïstisch onderzoek

Bij een linguïstisch onderzoek laat Markeys het nieuwe merk door native speakers onderzoeken in de gewenste talen. Voordat je een nieuw merk introduceert in Nederland of daarbuiten, moet je eigenlijk uitsluiten dat het merk vreemde associaties oproept of rare betekenissen heeft in een vreemde taal. Naar aanleiding van de resultaten van het linguïstisch onderzoek geven onze merkadviseurs een passend advies.

Linguïstisch merkonderzoek is essentieel
"Voor ons was een linguïstisch merkonderzoek voor de nieuwe bedrijfsnaam erg belangrijk. Op onze festivals komen veel buitenlandse bezoekers. Door de taalkundige nuances en culturele connotaties te onderzoeken wisten we dat de naam geen onbedoelde associaties had"
Directeur evenementenorganisatie
Merkscan doen bij een nieuwe naam

"We hebben eerst een Merkscan laten uitvoeren en Markeys trof geen identieke merken aan in zowel het merkenregister van de Benelux als de Europese Unie. Voor ons een goede eerste indicatie voor de beschikbaarheid van de nieuwe naam"

Communicatieadviseur sportkoepel

Merkenbureau Markeys: meer dan 35 jaar ervaring met merkonderzoek

Ja, ik wil meer informatie over merkonderzoek